Lidt historie
Forstbotanisk Haves Sande Venner
Planterne
Dyrene
Forsiden

Plan over Forstbotanisk Have i Charlottenlund

Ved 12 af de mest markante vækster i Forstbotanisk Have er der sat skilte op, i form af Naturstyrelsens velkendte røde pæle, så de er til at få øje på!

1.     Vandgranerne (Metasequoia glyptostroboides).
Sået som frø i Forstbotanisk Have foråret 1948. I mange år kendte man kun Vandgranerne fra forsteninger, men i 1941 fandt man fossile rester af træet, og i 1944 blev det fundet som levende træ i det centrale Kina.
Fundet var i videnskabelige kredse lige så sensationelt som fundet af "Den blå fisk".
  

2.     Tempeltræet (Ginkgo biloba) er et helligt træ i Østasien, og har eksisteret de sidste 240 millioner år. Ginkgo biloba og dens slægtninge dækkede meste af kloden. Sået som frø i Forstbotanisk Have i 1889. På Bornholm og i Grønland er der fundet mere end 100 millioner år gamle forsteninger.
Tempeltræet kan, på samme måde som de kinesiske vandgraner, betegnes som et levende fossil. Planten indeholder en række stoffer, der har virkning på mennesker, hvilket har været  kendt og anvendt i østen i årtusinder.
 

3.     Tarmvrid-Røn (Sorbus torminalis) er et mellemstort, løvfældende træ med en først ægformet, senere kuplet krone.
Sået som frø i Forstbotanisk Have i 1851. Barken er først blank med rødbrun lysside og olivengrøn skyggeside, senere bliver den mørkebrun og ru, og til sidst er den grå og skaller af i store, firkantede flager.  I den romerske oldtid anvendte man bærret mod mavepine, det er det navnet hentyder til.

4.      Vandrende lind  (Tilia vulgaris) er fra før havens anlæggelse i 1838, men da planten hele tiden fornyer sig, kan det blive mere end svært at fastslå en alder, den kan  måske stamme fra en gammel linde allé eller fra den oprindelige have!?
Den har sit navn fra, at den bruger rødder over jorden til at ”gå på”.

5.      Duetræ (Davidia involucrata) er et lille, løvfældende træ. Blomstringen sker i maj-juni, og den består af kuglerunde, røde hoveder med mange små enkeltblomster. Blomsternerene skifter farve fra grønlig-hvide til mælkehvide.  Vinden duver højbladene og får dem til at minde om en flok hvide duer i opbrud, oghar derved givet anledning til navnet. Frugten er en stenfrugt, med en meget hård skal, der minder lidt om en valnød.

6.      Almindelig Platan (Platanus hispanica) er et af havens ældste træer. Barken ligner camouflagetøj, fordi den skifter farve og falder af i flager. Anvendes meget sydpå som park- og vejtræ.

7.      Abetræ (Araucaria araucana) stammer fra Sydamerika og er kendt som Abernes skræk pga. de stærke, spidse nåle. Det er et stedsegrønt nåletræ.

8.      Canadisk poppel (Populus x canadensis  Regenerata’) er et af havens største træer, som, indtil videre, er stærkt overdækket af vedbend. Den er grådig overfor naboplanterne og giver stærk skygge, når den har fuld krone. Træet er en hun, en krydsning mellem Canadisk poppel og Sortpoppel og fylder meget med sin brede krone.

9.      Langnålet Ædelgran (Abies concolor) har en stamme, der er ret og gennem-gående helt op til toppen. Barken er først grågrøn, men bliver senere grå og glat med harpiksholdige blærer. De knuste nåle lugter kraftigt af terpentin og citron. Efterårstormene i 2013 væltede den, så nu afventer den "dommen", skal den fjernes, eller ligge som føde for insekter, og dermed for fugle!?

10.   Kæmpethuja (Thuja plicata) er blandt et af landets ældste træer af arten.
D
en er en nordvestamerikansk træart, som gror godt, og som har et meget værdifuldt, let, men varigt kerneved.
Kæmpethujaen er et af havens mest populære træer, børn elsker at klatre i den!
Trods alvorlig beskadigelse under de strenge vintre i 1940erne, hvor træets hovedstamme frøs tilbage, så er det nu de rodslåede sidegrene der danner de opadkrummede stammer.

11.   Mammuttræet (Sequoiadendron giganteum) kan i sit hjemland Californien blive over 3.000 år gammelt. Det et stort stedsegrønt nåletræ med skælagtige nåle og en blød trævlet bark, den meget tykke og svampede stamme, menes at beskytte den mod skovbrande.

12.   Vestamerikansk Hemlock (Tsuga heterophylla), på dansk Skartyde gran, er et mellemstort, stedsegrønt nåletræ med en bred og kegleformet vækst.
Nålene lugter af Skarntyde, når man knuser dem.
Vores lokale "
Hemlock" er desværre meget amputeret, dels på grund af lynnedslag i 1942, dels på grund af stormen october 2013.